Association Franco-Tchèque d'Aquitaine

L’Association Franco-Tchèque d’Aquitaine a été créée en 1998 sous l’impulsion de Stella Marisova (Dvorackova), encouragée par ses amis bordelais.

L’Association Franco-Tchèque d’Aquitaine a pour objectif de favoriser les échanges culturels, scolaires et universitaires entre l’Aquitaine et les différentes provinces de la République Tchèque.

Depuis l’année 1998, l’Association Franco-Tchèque d’Aquitaine a œuvré pour les échanges culturels, auprès des jeunes et adultes tchèques et français, grâce à la musique et le chant choral aussi bien populaires, jazz ou classiques.

Dix années de rapprochements et de découvertes des cultures tchèques et françaises à l’aide d’expositions, conférences nous ont permis de rencontrer artistes, écrivains, journalistes et personnalités politiques de passage à Bordeaux.

Vous souhaitez soutenir notre action culturelle ou approfondir vos connaissances sur la culture tchèque,  n’hésitez pas à nous rejoindre.

                                                                               

Z  podnětu Stelly Maris Dvořáčkové , podpořené okruhem přátel z Bordeaux, vznikla v roce 1998 Francouzko-česká asociace v Akvitánii.
 
Za  hlavní cíl  si vytýčila usnadnění  a propojení  komunikace mezi oběma zeměmi, zejména využitím jejich kulturních tradic.
  
Asociace v tomto duchu od roku 1998 uskutečnila velké množství akcí : 
Výstavy, konference,  kulturní výměny - sborové koncerty, koncerty vážné, lidové  i jazzové hudby..... atd
 
V uplynulém desetiletí došlo ke vzájemnému sbližování mezi mládeží i dospělými,  osobnostmi uměleckého, společenského i politického života, kteří Bordeaux či Akvitánii navštívili.
 
Chcete-li podpořit naše kulturní aktivity nebo prohloubit vaše znalosti o české kultuře, neváhejte se k nám připojit.